Əsrin dilində ümumi proqram kodları

Ferz Qambit - Şahmat Lövhəsində 8 vəziri bir-birini vurmamaq şərtilə yerləşdirən kod.
//ferz qambit. shahmat taxtasinda 8 vezirin bir-birini
// vurmamaq shertile yerleshdiren proqram

// movqeler , qlobal cerge
tam v[8];

//ferqin mutleq qiymetini qaytaran funisya
funksiya abs(tam x, tam y){
 
  eger (x >= y)
   qaytar x - y;
   
  qaytar (y - x); 
}
 
/* kordinanatlari (i,v[i]) ve (j, v[j]) olan iki vezirin
  bir -birini vurdugunu yoxlayan funksiya
  vurursa 1 qaytar, yoxsa 0  
*/     
 
funksiya yoxla_ij(tam i, tam j){
 
 tam dx, dy;
    
 dx = abs(i,j);
 dy = abs(v[i], v[j]);
  
 eger (dx == dy veya v[i] == v[j])
   qaytar 1; //vurur
   
 qaytar 0;//vurmur
}
 
//butun 8 vezirin bir-birini vurdugunu yoxla
funksiya yoxla(){
 
 tam k,m,n,vurur;
 
 vurur = 0;
  
 say(k 7){
  n = k+1;
  say(m n 8){
   vurur = yoxla_ij(k,m);
   eger (vurur == 1)
    qaytar;
  }
 }  

  movqeleri_capet();
}
 
funksiya movqeleri_capet(){
 
 tam i;
  
 say(i 8)
  xaricet("(",i," , ",v[i],") ");
   
 xaricet("\y");  
}
 
funksiya esas(){
 
 tam k, min, max, i, j;
  
 k = 1; 
 min = 0;
 max = 0;
 
 say(i 8){
  max = max + k;
  k = k * 8;
 }
  
 max = 7 * max; 
  
 xaricet("min = ", min," max = ", max, "\y"); 
  
 say (i min max){
  k = i;

  //movqeleri hesabla 
  say(j 8){
   v[j] = k % 8 + 1; // 0--7 -ni 1--8 -e inikas etmek ucun
   k = k/8;
  }
 yoxla();  
 }
 
}
 
esas();
Nəticənin bir hissəsi
(1 , 4) (2 , 2) (3 , 7) (4 , 3) (5 , 6) (6 , 8) (7 , 5) (8 , 1)
(1 , 5) (2 , 2) (3 , 4) (4 , 7) (5 , 3) (6 , 8) (7 , 6) (8 , 1)
(1 , 3) (2 , 5) (3 , 2) (4 , 8) (5 , 6) (6 , 4) (7 , 7) (8 , 1)
(1 , 3) (2 , 6) (3 , 4) (4 , 2) (5 , 8) (6 , 5) (7 , 7) (8 , 1)
(1 , 5) (2 , 7) (3 , 1) (4 , 3) (5 , 8) (6 , 6) (7 , 4) (8 , 2)
(1 , 4) (2 , 6) (3 , 8) (4 , 3) (5 , 1) (6 , 7) (7 , 5) (8 , 2)
(1 , 3) (2 , 6) (3 , 8) (4 , 1) (5 , 4) (6 , 7) (7 , 5) (8 , 2)
(1 , 5) (2 , 3) (3 , 8) (4 , 4) (5 , 7) (6 , 1) (7 , 6) (8 , 2)
(1 , 5) (2 , 7) (3 , 4) (4 , 1) (5 , 3) (6 , 8) (7 , 6) (8 , 2)
(1 , 4) (2 , 1) (3 , 5) (4 , 8) (5 , 6) (6 , 3) (7 , 7) (8 , 2)
(1 , 3) (2 , 6) (3 , 4) (4 , 1) (5 , 8) (6 , 5) (7 , 7) (8 , 2)
(1 , 4) (2 , 7) (3 , 5) (4 , 3) (5 , 1) (6 , 6) (7 , 8) (8 , 2)
(1 , 6) (2 , 4) (3 , 2) (4 , 8) (5 , 5) (6 , 7) (7 , 1) (8 , 3)
(1 , 6) (2 , 4) (3 , 7) (4 , 1) (5 , 8) (6 , 2) (7 , 5) (8 , 3)
(1 , 1) (2 , 7) (3 , 4) (4 , 6) (5 , 8) (6 , 2) (7 , 5) (8 , 3)
(1 , 6) (2 , 8) (3 , 2) (4 , 4) (5 , 1) (6 , 7) (7 , 5) (8 , 3)
(1 , 6) (2 , 2) (3 , 7) (4 , 1) (5 , 4) (6 , 8) (7 , 5) (8 , 3)
...