Standart tiplər

Tam tip
tam x ;

x = 5;
xaricet(x);
5

Dəyişənin qiymətin izahedici sətirlə çap edan kod.
tam x ;

x = 5;
xaricet("x -in qiymeti = ", x);
x -in qiymeti = 5

Tam tipdən olan müxtəlif dəyişənlərə qiymət mənimsədən kod.
tam x, y ;
 
x = 12;
xaricet("x-in qiymeti = ", x, "\y");

y = 34;
xaricet("y-in qiymeti = ", y, "\y");
x-in qiymeti = 12
y-in qiymeti = 34

Kesr tipindən olan q və r dəyişənlərinə müvafiq olaraq 21.9234 və 12.008 qiymətləri mənimsədən kod.
kesr q, r;  

q = 21.9234; 
r = 12.008; 
 
xaricet("q = ", q, "\y");
xaricet("r = ", r, "\y");
q = 21.9234
r = 12.008

Simvol tipli dəyişənlərə qiymət mənimsədən kod.
simvol s, t; 

s = 'A'; 
t = 'z'; 
 
xaricet("s deyisheninin qiymeti = ", s, "\y");
xaricet("t deyisheninin qiymeti = ", t, "\y");
s deyisheninin qiymeti = A
t deyisheninin qiymeti = z

İstifadəçinin daxil etdiyi iki ədədin birinin digərinə bölünməsindən alınan qalığı tam şəkildə hesablayan kod.
tam x, y, q;
 
xaricet("Iki eded daxil edin. \y");
daxilet(x, y);
 
//q-ye x-i y-e bolende alinan 
//qaliq hisseni menimsedek
q = x % y;
 
xaricet(x," -i ",y, " -e bolende qaliqda qalir ", q, "\y");
Iki eded daxil edin.
 28 5
 28 -i 5 -e bolende qaliqda qalir 3

İstifadəçinin daxil etdiyi iki ədədin birinin digərinə bölünməsindən alınan qalığı kəsr şəkildə hesablayan kod.
tam x, y, net1;
kesr net2;
 
xaricet("Iki eded daxil edin. \y");
daxilet(x, y);
 
//net1 ve net2 -ye x / y -i menimsedek
net1 = x / y;
net2 = x / y;
 
//net ve net2 -ni cap edek
xaricet("net1 = ", net1, "\y");
xaricet("net2 = ", net2, "\y");
Iki eded daxil edin.
253 67
net1 = 3
net2 = 3.776119

Kəsr tipli ədədin tam hissəsini çap edən kod.
tam x;
kesr y;

//kesr tiple y-e her-hansi qiymet menimsedek
xaricet("y-in qiymetini daxil edin. \y");
daxilet(y);
 
//tam tipli x -e kesrtipinden olan y-i menimsedek
//bu menimsedilme zamani x -e y-in ancaq tam hissesi 
// menimsedilir
x = y;
 
//x ve y -i cap edek
xaricet("x = ", x, "\y");
xaricet("y = ", y, "\y");
y-in qiymetini daxil edin.
34.876071
x = 34
y = 34.876071

Kəsr tipli ədədin tam və kəsr hissələrini çap edən kod.
tam x;
kesr y, z;
 
//kesr tiple y-e her-hansi qiymet menimsedek
xaricet("y-in qiymetini daxil edin. \y");
daxilet(y);
 
//evvelce y-in tam tam hissesini tapaq
// bunun ucun onu tam tipli xdeyishenine
// menimsedirik
x = y;
 
//y-in qaliq hissesini tapmaq ucun ondan 
//tam hissesini cixib neticeni bashqa
// kesr tipli deyishene menimsetmeliyik
z = y - x;
 
// tam ve kesr hisseleri cap edek
xaricet("tam  hisse = ",x ,"\yqaliq hisse = ", z, "\y");
y-in qiymetini daxil edin.
65.087921
tam hisse = 65
qaliq hisse = 0.087921

Simvolların ədəd qarşılığın tapan kod.
tam x1, x2, x3, x4, x5;
simvol s1, s2, s3, s4, s5;
 
xaricet("5 simvol daxil edin. \y");
daxilet(s1, s2, s3, s4, s5);
 
//simvollarin eded qarshiligini tapmaq ucun
//onlari tam tipli deyishenlere menimsedek
x1 = s1;
x2 = s2;
x3 = s3;
x4 = s4;
x5 = s5;
 
//simvolun eded qarshiliqin cap edek
xaricet("Daxil etdiyiniz simvollarin eded qarshiliqlari: \y");
xaricet(s1, "\t", x1, "\y");
xaricet(s2, "\t", x2, "\y");
xaricet(s3, "\t", x3, "\y");
xaricet(s4, "\t", x4, "\y");
xaricet(s5, "\t", x5, "\y");
5 simvol daxil edin.
+ ! = A 9
Daxil etdiyiniz simvollarin eded qarshiliqlari:
+  43
!  33
=  61
A  65
9  57

234 ilə 45 -in hasilini hesablayan kod.
tam x ;
  
x = 234 * 45;
xaricet("234 * 45 = ", x);
234 * 45 = 10530

Mürəkkəb riyazi ifadəni hesablayan kod.
kesr y ;
 
y = (728 + 90) - (34*2 - 8*(54 + 65/3));
xaricet("y = ", y, "\y");
y = 1355.333333

Mənimsətmənin sağ tərəfində dəyişənlərdən istifadə edən kod.
tam x, y ;
 
x = 15;
y = x;
 
xaricet("x-in qiymeti = ", x, "\y");
xaricet("y-in qiymeti = ", y, "\y");
x-in qiymeti = 15
y-in qiymeti = 15

Mənimsətmənin sağ tərəfində dəyişənlərdən istifadə edən kod.
tam x, y ;
 
x = 34;
y = x + 5;
 
xaricet("x-in qiymeti = ", x, "\y");
xaricet("y-in qiymeti = ", y, "\y");
x-in qiymeti = 34
y-in qiymeti = 39

Mənimsətmənin sağ tərəfində müxtəlif dəyişənlərdən istifadə edən kod.
tam x, y ,z , q;
 
x = 11;
y = 2*(x + 5);
z = 10*y + (5 - x)*x;
q = (x + y + z)*(z 2*x);
 
xaricet("x-in qiymeti = ", x, "\y");
xaricet("y-in qiymeti = ", y, "\y");
xaricet("z-in qiymeti = ", z, "\y");
xaricet("q-un qiymeti = ", q, "\y");
x-in qiymeti = 11
y-in qiymeti = 32
z-in qiymeti = 254
q-un qiymeti = 68904

Mənimsətmənin sağ tərəfində sol tərəfdəki dəyişənin özündən istifadə edən kod. Aşağıdakı kod dəyişənin qiymətin 1 vahid artırır.
tam x ;
 
x = 10;
xaricet("x evvel = ", x, "\y");
 
x = x + 1;
xaricet("x sonra = ", x);
x evvel = 10
x sonra = 11