Obyekt Yönümlü Proqramlaşdırma - İnkapsulyasiya

Obyekt yönümlü proqramlaşdırma.
sinif Salam_Dunya{
 
 tam x;
 tam y;
 
};

Salam_Dunya salam;
 
salam.x = 12;
salam.y = 45;
 
xaricet("salam obyektinin x ve y heddleri \y");
xaricet("salam.x = ", salam.x, "\y");
xaricet("salam.y = ", salam.y, "\y");
salam obyektinin x ve y heddleri
salam.x = 12
salam.y = 45

Obyekt yönümlü proqramlaşdırma, funksiya hədd.
sinif Salam_Dunya {

 tam x;
 tam y;
 
 funksiya dunya (){
 
  xaricet("Salam Dunya");
 
 }

};

Salam_Dunya salam;
 
salam.dunya();
Salam Dunya

Düzbucaqli sinfi.
sinif Duzbucaqli {

 tam en;
 tam uz;
 
 funksiya sahe(){
 
  xaricet("duzbucalinin sahesi = ", en*uz, "\y");
 
 }

};

Duzbucaqli duzb;
 
xaricet("Duzbucaqlinin tereflerini daxil edin.\y");
daxilet(duzb.en, duzb.uz);
 
duzb.sahe();
Duzbucaqlinin tereflerini daxil edin.
12 45
duzbucalinin sahesi = 540