Dövr operatoru


say operaotruna aid nümunə,(sayğacsız).
say ( 10 )
 xarciet("Salam dunya \y");
Salam Dunya
Salam Dunya
Salam Dunya
Salam Dunya
Salam Dunya
Salam Dunya
Salam Dunya
Salam Dunya
Salam Dunya
Salam Dunya

say operaotruna aid nümunə,(sayğaclı).
tam k;

say (k 10 ) 
 xaricet(k, " ");
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

say operaotruna aid nümunə,(sayğaclı, başlanğıc son qiymətlərlə).
tam k;

say (k 38 45 ) 
 xaricet(k, " ");
38 39 40 41 42 43 44 45

İstifadəçinin daxil etdiyi iki ədəd arasında olan ədədləri çap edən kod.
tam k, x,y;

xaricet("Birinci ededi daxil edin \y");
daxilet(x);
 
xaricet("Ikinci ededi daxil edin \y");
daxilet(y);

say (k x y )
 xaricet(k, " ");
Birinci ededi daxil edin
23
Ikinci ededi daxil edin
35
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

İstifadəçinin daxil etdiyi iki ədəd arasında 3-ə bölünən ədədləri çap edən kod.
tam k, x,y;

xaricet("Birinci ededi daxil edin \y");
daxilet(x);
 
xaricet("Ikinci ededi daxil edin \y");
daxilet(y);
 
xaricet(x, " ile ", y, " arasinda 3 -e bolunen ededler:\y\y");

say (k x y) 
 eger (k%3 == 0)
  xaricet(k, " ");
Birinci ededi daxil edin
2
Ikinci ededi daxil edin
46
2 ile 46arasinda 3 -e bolunen ededler: 

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45

1 -ilə 100 arasında istifadəçinin daxil etdiyi ədədə bölünən ədədləri çap edən kod.
tam k, x;

xaricet("Her-hansi eded daxil edin \y");
daxilet(x);
 
xaricet("1 ile 100 arasinda ", x, " -e bolunen ededler:\y\y");

say (k 100) 
 eger (k % x == 0) onda
  xaricet(k, " ");
Her-hansi eded daxil edin
17
1 ile 100 arasinda 17 -e bolunen ededler:

17 34 51 68 85

1 -ilə 100 arasında istifadəçinin daxil etdiyi ədədə bölünən ədədləri və onların sayını çap edən kod.
tam k, x, mqd;

xaricet("Her-hansi eded daxil edin \y");
daxilet(x);
 
//evvelce mqd -i 0-ra menimsedek
mqd = 0;
 
xaricet("1 ile 100 arasinda ", x, " -e bolunen ededler:\y\y");

 say (k 100) {
  // her defe x -e bolunen eded olanda
  // mqd -i 1 vahid artiraq
  eger (k%x == 0) {
   mqd++;
   xaricet(k, " ");
  }
 }  
 
//mqd -i cap edek
xaricet("\y Cemi ", mqd, " eded. \y");
Her-hansi eded daxil edin
13
1 ile 100 arasinda 13 -e bolunen ededler:

13 26 39 52 65 78 91
Cemi 7 eded.

Alt-alta 10 sətir 1-dən 10-a kimi ədəd çap edən kod(iç-içə dövr).
tam k,i;

say (k 10) {

 say (i 10) 
  xaricet(i, " ");

 xaricet("\y");

}
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1-dən 10-a kimi ədədləri alt-alta üçbucaq şəklində çap edən kod.
tam k,i;

say (k 10) {
 
 say (i k) 
  xaricet(i, " ");
 
 xaricet("\y");
}
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uzunluğu 10 olan ulduz simvollarından ibarət kvadrat çəkən kod.
tam k,i;

say (k 10){
 
 say (i 10)
  xaricet(" *");

 xaricet("\y");
}
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *

Uzunluğu 10 olan ulduz simvollarından ibarət içərisi boş kvadrat çəkən kod.
tam k,i;

// evvelce kvadratin ust terefini cekirik
// * * * * * * * * * *
say (k 10)
 xaricet(" *");
 
xaricet("\y");

//icin cekirik
// ust ve alt terefi ayrica cekdiyimizden
// say 2-den 9-a kimi tekrarlanir
say (i 2 9){

 // birinci ulduzu qoyaq (sag teref)
 // * * * * * * * * * *
 // *
 xaricet(" *");

 // kvadratin icerisini mesafe simvolları ile ceckek
 // kursoru lap son terefe aparmaq ucun
 // * * * * * * * * * *
 // *________________
 say (k 2 9)
  xaricet(" ");
 
 // sag terefi cekek
 // * * * * * * * * * *
 // *   *
 xaricet(" *");

 // novbeti setir
 xaricet("\y");
 //tekrar tekrar davam et ici doldur
}  

// kvadrat hazirdir, bir dene alt teref qalir
// * * * * * * * * * *
say (k 1 10)
 xaricet(" *");
* * * * * * * * * *
*         *
*         *
*         *
*         *
*         *
*         *
*         *
*         *
* * * * * * * * * *


neqederki dövr operatoruna adi nüünunə.
tam x;

x = 1;
 
neqederki( x <= 10 ){
 xaricet(x, " ");
 x = x + 1;
}
 
xaricet("\y");
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

neqederki dövr operatoruna adi nümunə.
tam x;

xaricet("dovrden cixmaq ucun 0 daxil edin. \y");
 
// dovre girmek ucun x -e 0dan ferqli
// her-hansi qiymet menimsedek
x = 1;
 
neqederki( x != 0 ){
 xaricet("Her hansi eded daxil edin. \y");
 daxilet(x);
 xaricet("Siz ", x , " daxil etdiniz. \y");
}
dovrden cixmaq ucun 0 daxil edin.
Her hansi eded daxil edin.
2
Siz 2 daxil etdiniz.
Her hansi eded daxil edin.
45
Siz 45 daxil etdiniz.
Her hansi eded daxil edin.
0
Siz 0 daxil etdiniz.

İstifadəçinin daxil etdiyi ədədlərin cüt və ya tək olduğunu müəyyən edən kod.
tam x;

xaricet("dovrden cixmaq ucun 0 daxil edin. \y");
 
// dovre girmek ucun x -e 0dan ferqli
// her-hansi qiymet menimsedek
x = 1;
 
neqederki( x != 0 ){
 xaricet("Her hansi eded daxil edin. \y");
 daxilet(x);
 
 // ededin tek ya cut olmasini mueyyen ededk
 // cut ededi 2-ye bolende qaliq 0 qalir
  eger ( x % 2 == 0 ) 
   xaricet(x, " cut ededdir. \y");
  yoxsa
   xaricet(x, " tek ededdir. \y");
}
dovrden cixmaq ucun 0 daxil edin.
Her hansi eded daxil edin.
23
23 tek ededdir.
Her hansi eded daxil edin.
44
44 cut ededdir.
Her hansi eded daxil edin.
0
0 cut ededdir.

İstifadəçinin daxil etdiyi dədələrin sayını və cəmini hesablayan kod.
tam x, cem, miqdar;

xaricet("dovrden cixmaq ucun 0 daxil edin. \y");
 
// dovre girmek ucun x -e 0 -dan ferqli
// her-hansi qiymet menimsedek
x = 1;
 
// cem -e ve miqdara 0 menimsedek
cem = 0;
miqdar = 0;
 
neqederki( x != 0 ){
 xaricet("Her hansi eded daxil edin. \y");
 daxilet(x);
 
 // istifadecinin daxil etidyi ededi cemin userine
 // elave edek
 cem = cem + x;
 
 // miqdari ise 1 vahid artiraq
 miqdar++;  
}
 
xaricet("sizin daxil etdiyiniz ededlerin miqdari = ", miqdar, "\y");
xaricet("sizin daxil etdiyiniz ededlerin cemi = ", cem, "\y");
dovrden cixmaq ucun 0 daxil edin.
Her hansi eded daxil edin.
2
Her hansi eded daxil edin.
45
Her hansi eded daxil edin.
6
Her hansi eded daxil edin.
21
Her hansi eded daxil edin.
0
sizin daxil etdiyiniz ededlerin miqdari = 5
sizin daxil etdiyiniz ededlerin cemi = 74

dayan operatoruna aid nümunə.
tam k;
 
say (k 10){

  xaricet("k = ", k, "\y");
  
  eger (k == 7) 
   dayan;
}
k = 1
k = 2
k = 3
k = 4
k = 5
k = 6
k = 7

davamet operatoruna aid nümunə.
tam k;
 
say (k 10){
  
  xaricet("k = ", k, "\y");
  
  eger (k == 7) 
   davamet;
  
  xaricet("Bu kod ", k , " -ci defe icra olunur \y"); 
}
k = 1
Bu kod 1 -ci defe icra olunur
k = 2
Bu kod 2 -ci defe icra olunur
k = 3
Bu kod 3 -ci defe icra olunur
k = 4
Bu kod 4 -ci defe icra olunur
k = 5
Bu kod 5 -ci defe icra olunur
k = 6
Bu kod 6 -ci defe icra olunur
k = 7
k = 8
Bu kod 8 -ci defe icra olunur
k = 9
Bu kod 9 -ci defe icra olunur
k = 10
Bu kod 10 -ci defe icra olunur

dayan operatoruna aid nümunə.
tam x;

 xaricet("sayden cixmaq ucun 0 daxil edin. \y");
  
neqederki( 1 == 1 ){

 xaricet("Her hansi eded daxil edin. \y");
 daxilet(x);
  
 eger ( x == 0)
  dayan;
  
 xaricet("Siz ", x , " daxil etdiniz. \y");
}
dovrden cixmaq ucun 0 daxil edin.
Her hansi eded daxil edin.
3
Siz 3 daxil etdiniz.
Her hansi eded daxil edin.
56
Siz 56 daxil etdiniz.
Her hansi eded daxil edin.
23
Siz 23 daxil etdiniz.
Her hansi eded daxil edin.
0