Mənimsətmə Operatoru


Mənimsətmənin sağ tərəfində dəyişənlərdən istifadə edən kod.
tam x, y ;
 
x = 15;
y = x;
 
xaricet("x-in qiymeti = ", x, "\y");
xaricet("y-in qiymeti = ", y, "\y");
x-in qiymeti = 15
y-in qiymeti = 15

Mənimsətmənin sağ tərəfində dəyişənlərdən istifadə edən kod.
tam x, y ;
 
x = 34;
y = x + 5;
 
xaricet("x-in qiymeti = ", x, "\y");
xaricet("y-in qiymeti = ", y, "\y");
x-in qiymeti = 34
y-in qiymeti = 39

Mənimsətmənin sağ tərəfində müxtəlif dəyişənlərdən istifadə edən kod.
tam x, y ,z , q;
 
x = 11;
y = 2*(x + 5);
z = 10*y + (5 - x)*x;
q = (x + y + z)*(z 2*x);
 
xaricet("x-in qiymeti = ", x, "\y");
xaricet("y-in qiymeti = ", y, "\y");
xaricet("z-in qiymeti = ", z, "\y");
xaricet("q-un qiymeti = ", q, "\y");
x-in qiymeti = 11
y-in qiymeti = 32
z-in qiymeti = 254
q-un qiymeti = 68904

Mənimsətmənin sağ tərəfində sol tərəfdəki dəyişənin özündən istifadə edən kod. Aşağıdakı kod dəyişənin qiymətin 1 vahid artırır.
tam x ;
 
x = 10;
xaricet("x evvel = ", x, "\y");
 
x = x + 1;
xaricet("x sonra = ", x);
x evvel = 10
x sonra = 11

İnkrement
tam x;
  
x = 12;
xaricet("x = ", x , "\y");
  
x++;
xaricet("x = ", x , "\y");
x = 12
x = 13