Şərt operatoru


Şərt operatoruna aid nümunə, kiçikdir şərti.
eger (5 < 10) 
  xaricet("Besh ondan kicikdir. \y");
yoxsa
  xaricet("Besh ondan kicik deyil. \y");
Besh ondan kicikdir.

Şərt operatoruna aid nümunə, fərqlidir şərti.
eger ( 4 != 2 + 2 )
  xaricet("Dord Iki ile ikinin ceminden ferqlidir. \y");     
yoxsa       
  xaricet("Dord Iki ile ikinin ceminden ferqli deyil. \y");
Dord Iki ile ikinin ceminden ferqli deyil.

İstifadəçinin daxil etdiyi ədədi 10 ilə müqaisə edən kod.
tam x;

xaricet("Her-hansi eded daxil edin.\y"); 
daxilet(x);
 
eger (x > 10) 
  xaricet(x, " 10 - dan boyukdur \y");
yoxsa
  xaricet(x, " 10 - dan kicikdir \y");
Her-hansi eded daxil edin.
34
34 10 - dan boyukdur

İstifadəçinin daxil etidyi ədədin 3-ə qalıqsız bölündüyünü müəyyən edən kod.
tam x;
 
xaricet("Her-hansi eded daxil edin.\y");
daxilet(x);
 
eger (x%3 == 0) 
  xaricet(x, " 3 e qaliqsiz bolunur \y");
yoxsa
  xaricet(x, " 3- e qaliq ile bolunur \y");
Her-hansi eded daxil edin.
45
45 3 -e qaliqsiz bolunur

İstifadəçinin daxil etdiyi iki ədədin bərabərliyini müəyyən edən kod.
tam x, y;
 
xaricet("Birinci eded daxil edin.\y");
daxilet(x);
 
xaricet("Ikinci eded daxil edin.\y");
daxilet(y);
 
eger (x == y)    
  xaricet(x, " ile ", y, " eynidir \y");   
yoxsa       
  xaricet(x, " ile ", y, " ferqlidir \y");
Birinci ededi daxil edin.
23
Ikinci ededi daxil edin.
45
23 ile 45 ferqlidir
Birinci ededi daxil edin.
65
Ikinci ededi daxil edin.
65
65 ile 65 eynidir


İstifadəçinin daxil etdiyi iki ədədin böyüyünü müəyyən edən kod.
tam x, y;

xaricet("Birinci ededi daxil edin.\y");
daxilet(x);
  
xaricet("Ikinci ededi daxil edin.\y");
daxilet(y);
 
eger (x > y)    
  xaricet(" en boyuk ", x, " -dir \y");  
yoxsa       
  xaricet( " en boyuk ", y, " -dir \y");
Birinci eded daxil edin.
45
Ikinci eded daxil edin.
67
en boyuk 67 -dir

İstifadəçinin daxil etdiyi iki ədədin hər ikisinin 15-dən böyük olduğunu müəyyən edən kod(ve operatoru).
tam x, y;

xaricet("Birinci ededi daxil edin.\y");
daxilet(x);
 
xaricet("Ikinci ededi daxil edin.\y");
daxilet(y);
 
eger (x > 15 ve y > 15)    
  xaricet(x, " ve ", y, " -in her ikisi 15-den boyukdur \y");  
yoxsa       
  xaricet(x, " ve ", y, " -den hec olmasa biri 15-den boyuk deyil \y");
Birinci ededi daxil edin.
12
Ikinci ededi daxil edin.
56
12 ve 56 -den hec olmasa biri 15 -den boyuk deyil

3 ədəddən ən böyüyünü müəyyən edən kod.
tam x, y, z ;
 
xaricet("Birinci ededi daxil edin.\y");    
daxilet(x);
 
xaricet("Ikinci ededi daxil edin.\y");    
daxilet(y);
 
xaricet("Ucuncu ededi daxil edin.\y");    
daxilet(z);
 
eger (x > y ve x > z)     
  xaricet(" en boyuk ", x, " -dir\y");  
 yoxsa   
  eger (y > x ve y > z)     
   xaricet(" en boyuk ", y, " -dir\y");  
  yoxsa     
   xaricet(" en boyuk ", z, " -dir\y");
Birinci ededi daxil edin.
12
Ikinci ededi daxil edin.
34
Ucuncu ededi daxil edin.
7
en boyuk 34 –dir

Blok istifadəsinə aid nümunə
tam x;

xaricet("x -i daxil edin. \y");
daxilet(x);
 
eger ( x > 10)  {    
  xaricet(" Proqramlashdirma asan deyil. \y");  
  xaricet(" O hem de maraqlidir. \y");   
}
x -i daxil edin.
12
Proqramlashdirma asan deyil.
O hem de maraqlidir.
x -i daxil edin.
9