xarciet əmrinə aid nümunə kodlar

Salam dunya proqramı

xaricet("Salam dunya");
Nəticə:
Salam dunya

Aşağıdakı kod ekranda İnternet sətrini çap edir.
xaricet("Internet");
Internet

Aşağıdakı kod ekranda Baki Azerbaycanin Paytaxtidir sətrini çap edir.
xaricet ("Baki Azerbaycanin Paytaxtidir ");
Baki Azerbaycanin Paytaxtidir

Aşağıdakı kod ekranda Proqram ve Alqoritm sətrini çap edir.
xaricet ("Proqram ");
xaricet (" ve ");
xaricet ("Alqoritm");
Proqram ve Alqoritm

Yeni sətir simvolu - \y
xaricet( "Salam \y \y Dunya" );
Salam

  Dunya

xaricet( "Salam", "\y", "Dunya" );
Salam
 Dunya

Ekranda 3 ulduz çap edən kod
xaricet( "***" );
***

Alt-alta 3 ulduzdan ibarət iki sətir çəkən kod
xaricet( "***", "\y", "***" );
***
***

Uzunluğu 3 tərəfi ulduz simvolundan ibarət kvadrat çəkən kod
xaricet( "***", "\y", "***", "\y", "***");
***
***
***

Ulduz simvollarının arasına məsafə simvolu yerləşdirsək fiqurumuz kvadrata daha çox bənzəyər
xaricet( "* * *", "\y", "* * *", "\y", "* * *");
* * *
* * *
* * *

Ulduz simvolundan ibarət tərəfinin uzunluğu 3 olan üçbucaq çəkən kod.
xaricet( "*", "\y", "* *", "\y", "* * *");
* 
* * 
* * *

Hesablama nəticəsini ekranda çap edən kod.
xaricet( 5 + 6 );
11

Ekranda A və N simvollarını çap edən kod.
xaricet('A');
xaricet('N');
AN

Ekranda A və N simvollarını alt-alta çap edən kod.
xaricet('A');
xaricet('\y');
xaricet('N');
A
N

Hesab ifadəsini izahedici sətir ilə çap edən kod
xaricet("14 ile 17 in hasili = ", 14*17 );
14 ile 17-nin hasili = 238

256 ilə 16-nın hasili, cəmin, fərqi və nisbətini hesablayan kod.
xaricet("256 * 16 = ", 256 * 16, "\y");
xaricet("256 + 16 = ", 256 + 16, "\y");
xaricet("256 - 16 = ", 256 - 16, "\y");
xaricet("256 / 16 = ", 256 / 16, "\y");
256 * 16 = 4096
256 + 16 = 272
256 - 16 = 240
256 / 16 = 16