Daxilet Operatoru


daxilet operatoruna aid nümunə
tam x;

daxilet(x);
xaricet(x);
5
5

daxilet operatoruna aid nümunə
tam x;
 
//istifadeciye eded daxil etmeli oldugunu bildiririk
xaricet("Her-hansi eded daxil edin.\y");

daxilet(x);
xaricet(x);
Her-hansi eded daxil edin.
 42
 42

daxilet operatoruna aid nümunə, 2 dəyişənin daxil edilməsi.
tam x, y;
 
xaricet("Her-hansi iki eded daxil edin.\y");
daxilet(x, y);
xaricet("Sizin daxil etdiyiniz ededlerin cemi = ", x+y);
Her-hansi iki eded daxil edin.
6
8
Sizin daxil etdiyiniz ededlerin cemi = 14

daxilet operatoruna aid nümunə, cəmin ayrı dəyişənə mənimsədilməsi.
tam x, y, z;
 
xaricet("Her-hansi iki eded daxil edin.\y");
daxilet(x, y);
 
//x ve y-in cemin z te menimsedirik
z = x + y; 
 
// z-in qiymetin cap edirik
xaricet("Sizin daxil etdiyiniz ededlerin cemi = ", z);
Her-hansi iki eded daxil edin.
7
15
Sizin daxil etdiyiniz ededlerin cemi = 22

İstifadəçinin daxil etdiyi iki ədədin hasilini hesablayan kod.
tam x, y, z;

xaricet("Her-hansi iki eded daxil edin.\y");
daxilet(x, y);
 
//x ve y-in hasilini z -te menimsedirik
z = x * y; 
 
// z-in qiymetin cap edirik
xaricet("Sizin daxil etdiyiniz ededlerin hasili = ", z);
Her-hansi iki eded daxil edin.  
32
89
Sizin daxil etdiyiniz ededlerin hasili = 2848

İstifadəçinin daxil etdiyi iki ədədin nisbətini hesablayan kod.
tam x, y, z;

xaricet("Her-hansi iki eded daxil edin.\y");
daxilet(x, y);
 
//x ve y-in nisbetini z -te menimsedirik
z = x / y; 
 
// z-in qiymetin cap edirik
xaricet("Sizin daxil etdiyiniz ededlerin nisbeti = ", z);
Her-hansi iki eded daxil edin.
36
12
Sizin daxil etdiyiniz ededlerin nisbeti = 3

İstifadəçinin daxil etdiyi iki ədədin birinin digərinə bölünməsindən alınan tam və qalıq hissəni hesablayan kod.
tam x, y, z, q;

xaricet("Her-hansi iki eded daxil edin.\y");
daxilet(x, y);
 
// x-in y-e bolunmesinin tam hissesini 
// z-te menimsedek
z = x / y ;
 
// x-in y-e bolunmesinin qaliq hissesini 
// q-ye menimsedek
q = x % y ;
 
//her iki neticeni cap edek
xaricet("tam hisse  = ", z, "\y");
xaricet("Qaliq hisse = ", q, "\y");
Her-hansi iki eded daxil edin.
25 
7
tam hisse = 3
qaliq = 4